HÀNG TƯƠI SỐNGXem tất cả

Hàng tươi sống

Cá Mú Đỏ Sống

1,300

Hàng tươi sống

Cá Mặt Quỷ

990

Hàng tươi sống

Cá Nhám

Hàng tươi sống

Tôm Hùm Xanh

1,100

Hàng tươi sống

Tôm Mũ Ni đỏ

2,500

Hàng tươi sống

Tôm Mũ Ni Đen

1,250

TÔM HÙM - CÁC LOẠI TÔM KHÁCXem tất cả

Tôm hùm - Các loại tôm khác

Tôm Thẻ Thiên Nhiên

230

Tôm hùm - Các loại tôm khác

Tôm Sú Thiên Nhiên

490

Tôm hùm - Các loại tôm khác

Tôm hùm

750

Tôm hùm - Các loại tôm khác

Tôm càng đỏ Na Uy

2,300

Tôm hùm - Các loại tôm khác

Tôm hùm Canada xông nhiệt

303

Tôm hùm - Các loại tôm khác

Tôm Nữ Hoàng

680

MỰC - BẠCH TUỘCXem tất cả

Out of stock

Mực - Bạch tuộc

Mực Sữa

Mực - Bạch tuộc

Mực Cơm Sữa

1,000

Mực - Bạch tuộc

Mực Ống Trứng

125

Mực - Bạch tuộc

Mực Ghim Trứng Lớn

145

Mực - Bạch tuộc

Mực Ghim Trứng Nhỏ

110

Mực - Bạch tuộc

Bạch Tuộc Dẻo

195

NGAO - SÒ - ỐC - HẾN - HÀUXem tất cả

Ngao - sò - ốc - hến - hàu

Vẹm xanh nguyên con

94

Ngao - sò - ốc - hến - hàu

Vẹm xanh nửa mảnh

285

Ngao - sò - ốc - hến - hàu

Còi sò điệp Nhật

950

Ngao - sò - ốc - hến - hàu

Ốc Vòi Voi Vàng

1,050

Ngao - sò - ốc - hến - hàu

Ngao vàng

230