Hải sản việt 24h chuyên cung cấp hải sản sạch tươi sống trên toàn UK.

Liên hệ:

– Hotline:  +44 7428 002456
– Zalo:  +44 7428 002456
– Viber:  +44 7428 002456
– Mail: Seafooduk0707@gmail.com