Showing all 6 results

Hàng tươi sống

Cá Mặt Quỷ

990

Hàng tươi sống

Cá Mú Đỏ Sống

1,300

Hàng tươi sống

Cá Nhám

Hàng tươi sống

Tôm Hùm Xanh

1,100

Hàng tươi sống

Tôm Mũ Ni Đen

1,250

Hàng tươi sống

Tôm Mũ Ni đỏ

2,500