Showing all 5 results

Ngao - sò - ốc - hến - hàu

Còi sò điệp Nhật

950

Ngao - sò - ốc - hến - hàu

Ngao vàng

230

Ngao - sò - ốc - hến - hàu

Ốc Vòi Voi Vàng

1,050

Ngao - sò - ốc - hến - hàu

Vẹm xanh nguyên con

94

Ngao - sò - ốc - hến - hàu

Vẹm xanh nửa mảnh

285