Mực Sữa

This product is currently out of stock and unavailable.

"Do đặc tính sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng. Hải Sản Việt 24h sẽ xác nhận với bạn khi có sự thay đổi"
SKU: N/A Category: